Systeemityö ja projektityöskentely

Sorakuilu

OPS

2.3.1 Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen

2.3.1.1 Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 15 osp

Opintojakson tavoitteet ja sisältö

Opiskelija osaa

Sisältö

Systeemi- ja projektityöskentely 8 osp

Tietokantojen suunnittelu, toteutus ja testaus 4 osp

XML 2 osp

Testaus ja testausympäristöt 1 osp

Arviointikriteerit