Systeemityö ja projektityöskentely

Sorakuilu

Postgres käyttöön

Lähde:subhra.me

Lataa ja asenna

  1. Lataa postgres (kokeilin versiolla 11.5)
  2. Seuraa asennusohjeita
  3. Jos XAMPP sijaitsee C:\xampp-kansiossa,asenna pgSQL asennusohjelmassa postgreSQL C:\xampp\pgsql\11.5 -kansioon.
  4. Ohita Stack Builder osuus.
  5. Ohjelma kysyy salasanaa postgres root käyttäjälle - laita salasana talteen, sen avulla pääset kirjautumaan phppgadmin-ohjelmaan.

Ohjelma asentuu, asetukset:

Installation Directory: C:\xampp\pgsql
Server Installation Directory: C:\xampp\pgsql
Data Directory: C:\xampp\pgsql\data
Database Port: 5432
Database Superuser: postgres
Operating System Account: NT AUTHORITY\NetworkService
Database Service: postgresql-x64-11
Command Line Tools Installation Directory: C:\xampp\pgsql
pgAdmin4 Installation Directory: C:\xampp\pgsql\pgAdmin 4
Stack Builder Installation Directory: C:\xampp\pgsql

postgreSQL liittäminen PHP:hen

  1. avaa php.ini file (C:\xampp\php)
  2. ota sen seuraavilta riveiltä kommenttimerkki pois (;)
  3. käynnistä Apache uudelleen

extension=pdo_pgsql extension=pgsql

Hallintaohjelma phppgadmin ottaminen käyttöön

kloonaa ohjelma repositoriosta (tai lataa zippinä):

config.inc.php:n konfigurointi

  1. Nimeä C:\xampp\phppgadmin\conf-kansion config.inc.php-dist -tiedosto uudelleen config.inc.php-nimiseksi
  2. Muokkaa config.inc.php -tiedostoa ja korvaa kaikki seuraavat määritykset alla olevilla arvoilla
$conf['servers'][0]['host'] = 'localhost';
$conf['servers'][0]['pg_dump_path'] = 'C:\\xampp\\pgsql\\bin\\pg_dump.exe';
$conf['servers'][0]['pg_dumpall_path'] = 'C:\\xampp\\pgsql\\bin\\pg_dumpall.exe';
$conf['extra_login_security'] = false;

XAMPPin httpd-xampp.conf -tiedoston konfigurointi

Lisää tiedostoon seuraan rivit (tai ota kommentti pois)

Alias /phppgadmin "C:/xampp/phppgadmin/"

AllowOverride AuthConfig
Require all granted

Alias /phppgadmin "C:/xampp/phppgadmin/"

Käynnistä Apache uudelleen - phpPgAdmin tulisi nyt käynnistyä osoitteesta http://localhost/phppgadmin

käyttäjätunnus on postgres ja salasana on asennusvaiheessa antamasi salasana.