Projekti, prototyypin toteutus ja tuotantoversion toteutus

Sorakuilu

Palautettava itse työn lisäksi

Projektin dokumentit palautetaan ainoastaan sähköisessä muodossa Github classroom:iin ja Teamsiin.

Yksilötyöt palautetaan omaa Github classroomiin aikataulun mukaan, tarvekartoitusdokumentti, projektisuunnitelma ja toiminnallinen määrittely kukin omana dokumenttina.
Yhteisen osan dokumentaation väliversiot voivat olla irrallisia teksti-, kuva- jne tiedostoja, mahdollisimman paljon .pdf-muodossa. Niitä kerätään yhteen paikkaan ja lopuksi niistä koostetaan yksi palautettava tiedosto, jossa tulee olla kansilehti, jakelu- ja versiotaulukko sekä sisällysluettelo. Tämä palautetaan Teamsiin (jokaiselle ryhmälle tehdään oma kansio).


Yksilötyön dokumentin sisältö

Projektityön dokumentaatio

Varsinaisesta projektidokumentaatiosta tehdään projektisuunnitelma, tuntiseuranta ja loppuraportti. Näistä yksilötyöhön vaaditaan projektisuunnitelma.

Jos Sinulla ei ole käytössä Visiota, voit käyttää draw.io:ta, josta löytyvät tarvittavat työkalut.

Tarvekartoitusdokumentit

Laadi esitutkimus ja liitä siihen riippuvuuskaavio (use case, jossa included ja exclude mukana), ER-kaavio (ei attribuutteja) ja pikaluonnos ulkoasusta. Esitutkimus palautetaan liitteineen yhtenä pdf-tiedostona.

Jos Sinulla ei ole käytössä Visiota, voit käyttää draw.io:ta.

Dokumentin sisältö:

Toiminnallisen määrittelyn dokumentaatio

Toiminnallinen määrittely projektissa rajataan seuraaviin osiin:


Ryhmätyön dokumentin sisältö

Tekniset suunnitelmat, palautus lopuksi

Tekninen suunnittelu kuuluu toteutusvaiheeseen, dokumenttien tulee auttaa toteutusta.

Testaus ja projektin päätös

Muut dokumentit