Projekti, prototyypin toteutus ja tuotantoversion toteutus

Sorakuilu

Arviointia

Projektin arvioinnista

Arviointi tehdään ammattiosaamisen näyttökriteerien pohjalta.

Itse- ja vertaisarviointiohje

Arviointia teemme monella tavalla, jokainen tekee sekä itsearviointia että oman ryhmänsä vertaisarviointia:

Päätöspalaverissa ja loppuraportissa

  1. oma arvio koko projektista ja sen tekemisestä ryhmässä (kirjallisesti loppuraportissa)
  2. oma arvio omasta tekemisestä ryhmässä (kirjallisesti loppuraportissa)
  3. oma arvio muiden ryhmän jäsenten panoksesta (päätöspalaverissa suullisesti)

Ammattiosaamisen näytön arviointi kriteerien avulla

Tämä arviointi tehdään sähköisesti merkkaamalla värillä kriteerilomakkeisiin osaamisen arvioinnin mukaiset kohdat ja laittamalla siihen kustakin alueesta oma arvio sekä kokonaisarvio. Tämä palautetaan sähköpostiin leena.jarvenkyla-niemi(at)tampere.fi.

Kriteerilomake ohjelmiston prototyypin toteutusta varten

Kriteerilomake ohjelmiston tuotantoversion toteutusta varten